Choď na obsah Choď na menu
 


Ako pomôcť?

Od roku 1995 sa drevená cerkev v Šmigovci postupne prestala využívať na liturgické obrady. Vzácny ikonostas spolu s prestolom boli v roku 2004 z chrámu vybraté, aby ich zhoršujúci sa stav chrámu úplne nezničil. V ďalších rokoch boli zreštaurované vďaka finančnej podpory programu "Obnov si svoj dom". V súčasnosti sa nachádzajú v depozite Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove.

Aktuálny stav chrámu je havarijný. Strecha je na niektorých miestach narušená, čo pravdepodobne spôsobilo trvalé zamoknutie časti drevených trámov, ktoré sú plošne napadnuté plesňou aj drevokazným hmyzom. Pre záchranu chrámu bude nutné čo najskôr sa pustiť do komplexnej rekonštrukcie.
 
Obec Šmigovec zriadila osobitný bankový účet č. 2458021355/0200, na ktorý je možné zaslať finančné prostriedky, ktoré budú použitév zmysle § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov na verejnoprospešné účely - zabezpečenie odborných prípravných a realizačných prác spojených s rekonštrukciou dreveného chrámu Nanebovstúpenia Pána z roku 1755 – národnej kultúrnej pamiatky. Finančný dar je možné poskytnúť na základe písomnej darovacej zmluvy, ktorej návrh Vám v prípade Vášho záujmu pošleme e-mailom. Prosím kontaktujte nás na obecsmigovec@gmail.com.