Choď na obsah Choď na menu
 


Vitajte! Práve ste sa dostali na stránku, ktorá bola zriadená s cieľom urobiť všetko pre záchranu dreveného chrámu Nanebovstúpenia Pána, ktorý bol v Šmigovci postavený v roku 1755.

Chrám je vo veľmi zlom technickom stave. Jeho vlastník – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šmigovec, nemá prostriedky na jeho obnovu. V decembri minulého roka sa po mnohých neúspešných pokusoch podarilo vyhlásiť ho za národnú kultúrnu pamiatku. Neskôr boli úvahy, že bude premiestnený do pútnického miesta v Ľutine. Našťastie ostane v Šmigovci. Je však potrebné čo najskôr začať prípravné a realizačné práce spojené s jeho obnovou.
 
Obec Šmigovec požiadala o súhlas s organizovaním verejnej zbierky a zriadila osobitný bankový účet č. 2458021355/0200 pre možnosť poukázania finančných prostriedkov na obnovu chrámu.
 
Našou snahou je samozrejme získať na jeho záchranu aj prostriedky z grantov. To sa nám však nemusí podariť. A ak by sa podarilo, väčšinou je nutné rekonštrukciu spolufinancovať vo výške minimálne 10 % z celkových nákladov. Aj preto sa pokúšame osloviť čo najviac uvedomelých a mienkotvorných ľudí, ktorí pochopia vážnosť situácie a nevyhnutnosť pomôcť.
 
Vopred ďakujeme za Vašu podporu,
 
Michal Pidanič
starosta obce Šmigovec